4.6 C
Ankara
Cuma, Mart 31, 2023

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 2.Kısım 5.Bölüm

Trafik Haberleri

Hatice Başa
Elektronik Yüksek Mühendisi. Gaziantep Üniversitesinden mezun. Yeni teknolojilerle, hayatı kolaylaştıran ürünlerle ilgili. medikal ve teknik alanlarda bir çok kuruma Almanca ve İngilizce tercüme hizmeti sundu.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlenmesi Trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmeyecek haller ve yapılacak işlemler
MADDE 53- (1) Trafik zabıtası veya ilgili zabıta tarafından aşağıda belirtilen hallerde trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmez.
a)Yalnız maddi hasarla sonuçlanan önceden meydana gelmiş veya olay yerinden kaldırılmış araçların karıştığı kazalar için trafik zabıtası ve genel kollukça hasar tespitine dair kazaya karışanlara verilmek üzere tutanak veya rapor düzenlenmez. Bu durumlarda hasar tespitleri ilgililerin sigortalarına veya yetkili mahkemelere başvurmaları suretiyle yapılır.
b) Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği kazanın oluş nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek kaza tespit tutanağı düzenlemek esas olduğundan, kazanın oluş nedeni ile iz ve delilleri tespit edilemiyorsa, trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmesi tutanağın niteliği ve unsurlarıyla bağdaşmayacağından bu durumlarda trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmez.
c) Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, kazanın o yerde meydana gelmediğinin anlaşılması halinde, trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmez. Bu durumda; araçlara ait ve kazanın oluş şekline ilişkin beyan ve iddialara göre, ışık-far donanımı, çamurluk ve tampon döküntüleri, yol yüzeyindeki izler, taraflar dışında görgü tanığı olmaması vb. gibi iz ve delillerin bulunmaması veya araçların bulunduğu yerde, kazanın iddia olunan zamanda gerçekleştiğini kanıtlayacak bilgilerin elde edilmemesi nedeniyle, kazanın o yerde ve belirtilen saatte olmadığı kanaatine varıldığı” şeklinde bir tutanak tanzim edilir. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında yasal işlem başlatılır.

Maddi hasarlı trafik kazaları
MADDE 54- (1) Yalnız maddi hasarla sonuçlanan ve tarafların anlaştığı trafik kazalarında, kazaların tespiti ve tutanağa bağlanması işlemleri kazaya karışan sürücüler tarafından yapılabilir. Ancak; a) Kazaya karışan araçlardan birinin; 1) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının olmaması, 2) Kamu kurum veya kuruluşlarına ait (resmi) olması, 3) Yabancı ülkede tescilli olması, 4) Diplomatik veya konsüler (CC, CD, CG ve CM harf grubu plakalar) plakalı olması, b) Kazaya karışan sürücülerden birinin; 1) Sürücü belgesinin olmaması veya kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması, 2) Alkol veya uyuşturucu madde aldığından şüphelenilmesi, c) Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmiş olması, ç) Sadece maddi hasarla sonuçlanmasına rağmen taraflarının anlaşamaması, Hallerinde, kazanın tespiti ve değerlendirilmesine dair işlemler trafik zabıtası tarafından yerine getirilir ve trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir. Trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmesi MADDE 55 – (1) Trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmesine ilişkin genel hususlar şunlardır; a) Trafik kazası tespit tutanakları en az iki görevli tarafından düzenlenir ve birim amirince incelenip onaylanır. b) Kaza yerinde elde edilen bilgiler, iz ve deliller trafik kazası tespit tutanağına, okunaklı ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde yazılır ve işaretlenir. c) Kazanın krokisi hazırlanırken KUZEY yönü açık olarak belirtilir. ç) Kroki çiziminde; özellikle ölümlü ve yaralamalı kazalarda trafik kazası tespit tutanağındaki kroki ve kaza özet alanı yetmiyorsa, iz ve deliler ile kaza oluşumu tam olarak 31 gösterilemiyorsa, ikinci bir trafik kazası tespit tutanağı veya ilave dosya kâğıdı (A4) kullanılır. d) Sürücülerin trafik kazasının oluşumuna etken kural ihlallerinin tespiti, iz ve deliller, trafik işaret levhaları, yol durumu, araç hasarları, yaya ve yolcuların aldıkları darbeler, sürücü ve tanık beyanları ile eşleştirilir, ayrıca bunlar doktor raporu, otopsi vb. belgeler ile de desteklenir. Trafik kazasına etken kural ihlallerinin tespiti MADDE 56- (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri kapsamında ve yeni ceza hukuku sistemi uyarınca, trafik kazası tespit tutanağında sayısal ve oransal kusur belirtilmeyecektir. Karayolları Trafik Kanununun 84 ncü maddesinde trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan haller belirtilmiş olup, bu kapsamda gerekli inceleme yapılarak trafik kazası tespit tutanağına kazaya karışanların asli kusurlu olup olmadıkları ile ihlal ettikleri trafik kuralına ilişkin kanun madde numarası yazılır ve somut tespitlerin neler olduğu açıkça belirtilir

 1.Kısım 1.Bölüm
 1.Kısım 2.Bölüm

- Reklam -

Trafik Haberleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -

Sorgulamalar