12.9 C
Ankara
Pazartesi, Nisan 22, 2024
- Reklam -

KATEGORİ

Trafik Sözlüğü

Yol Kullanıcısı Nedir ?

Yol Kullanıcısı; Karayolu trafiğinde yer alan sürücü, yaya, yolcu ve hayvanlardır. Sürücü; her türlü motorlu veya motorsuz taşıt kullanan kişiyi tarif eder. Bisiklet sürücüsü,...

Trafik Eğitimcisi Nedir ?

Trafik Eğitimcisi; İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubelerinde görevli en az lisans düzeyinde eğitim görmüş ve trafik eğitimi almış kişidir. Trafik sözlüğü; trafik alanında kullanılan...

Erişme Kontrolü Nedir ?

Erişme Kontrolü; Transit trafiğe tahsis edilen karayollarında, yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve araçların girmesinin engellenerek, ancak izin verilen motorlu taşıtların yararlandırıldığı, belirli yerler...

Toplayıcı Yol Nedir ?

Toplayıcı Yol; Otoyol, Devlet ve il yollarında transit trafiği tehlikeye sokacak şekilde giriş, çıkış, geçiş ve müdahalenin önlenmesi ve trafiğin düzenli ve güvenli akışının...

İl Yolları Nedir?

İl Yolları; Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar dışında kalan, illeri birbirine, Devlet yollarına, limanlara, tersanelere, demiryolu istasyonlarına, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının...

Bordür Nedir ?

Ayırıcı, ada, yaya yolu, bisiklet yolu gibi kara-yolu bölümlerini taşıt yolundan ayıran, taşıt yoluna göre yükseltilmiş olarak tesis edilen, sayılan bu bölümlere araçların doğrudan...

Fahri Trafik Müfettişi Nedir ?

Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardımcı olmak üzere Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca önerilen ve Karayolu Trafik Güvenliği Üst Kurulunca uygun...

Trafik Kazası Tespit Tutanağı Nedir ?

Trafik Kazası Tespit Tutanağı: Trafik kazasının oluş nedenlerini, yol ve çevre şartlarını, iz ve delillerini, tarafların davranış şekillerini ve sürücülere, araca ve diğer yol...

Trafik Denetimi Nedir ?

Yol kullanıcılarının trafik kurallarına uyup uymadıklarını, araçları ve araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve sürücülere ait belgeleri denetleyerek, eksiklik veya aykırılık durumunda...

Şerit Daraltma Nedir ?

Trafik denetimi veya trafik kazasında, araçların yavaşlatılması veya durdurulması ve karayoluna güvenli bir şekilde tekrar katılımının sağlanması amacıyla, bu yönergede belirtilen trafik araç, gereç...

Seyir Halinde Denetim Nedir ?

Karayolunda trafik kural ihlalinde bulunan veya gerekli şartları yerine getirmeyen yol kullanıcılarının tespit edilmesi amacı ile denetim faaliyetinde bulunan trafik ekibinin karayolunda hareket halinde...

Sabit Denetim Nedir ?

Trafik ekip veya görevlisinin, karayolu kenarında belirli ve güvenli bir noktada sabit bulunmak suretiyle, kural ihlali yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın önceden belirlenen ve trafik denetim...

Promil Nedir ?

100 mililitre kandaki alkol miktarı. ( miligram/100 mililitre). Yasal sınır: 0.5 promil, yani 1 litre kanda 0.5 gram alkol. Promil teriminin kökeni latince pro mille...

Kaza Yeri İnceleme Nedir ?

Kazanın neden ve nasıl meydana geldiğini, kim ya da kimlerin kural ihlalinde bulunduğunu belirlemek, kaza yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz ve emareyi...

İşaretçi Personel Nedir ?

Bir aracı durdurmak veya bir başka istikamete yönlendirmek için standart trafik yönetim işareti veren özel donanımlı ve kıyafetli personel. Trafik sözlüğü; trafik alanında kullanılan terim...

İşaret ve Yön Tayini Nedir ?

Karayolu trafiğinin düzenli ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlamak amacı ile görevlilerin trafiği yönetme hareketleridir. Trafik sözlüğü; trafik alanında kullanılan terim ve tanımların anlamlarını veren...

İhbarlı Denetim Nedir ?

Karayolunda trafik kural ihlalinde bulunan yol kullanıcılarının tespit edilmesi amacı ile denetim faaliyetinde bulunan trafik ekip veya görevlisinin, karayolunda hareket halinde veya sabit bulunarak...

Denetim Cebi Nedir ?

Araçların denetlenmesi amacıyla taşıt yoluna bitişik olarak oluşturulmuş olan, ancak denetim dışı zamanlarda da araçların duraklama, park etme veya zorunlu hallerde kullanabileceği karayolu bölümüdür. Trafik...

Denetim Alanı Nedir ?

Genel olarak araç ve sürücülerinin denetim amacıyla durdurulduğu veya tespit edilen trafik kural ihlallerinin karşılığı olan yasal işlemlerin yapıldığı, işaretlerle belirlenmiş ve güvenliği sağlanmış...

Emniyet Şeridi Nedir ?

Otoyol veya bölünmüş karayollarında; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma veya kaza incelemesi amacıyla kullanılmak üzere ayrılmış olan ve yol eksenine paralel oluşturulan...

Denetim Ekibi Nedir ?

Seyir halinde veya sabit, resmi veya sivil olarak karayolunda trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarına uyulması amacıyla denetim yapan ekiptir. Trafik sözlüğü; trafik alanında kullanılan...

Bildirme Görevlisi Nedir ?

İhbarlı denetimde kural ihlali yapan yol kullanıcılarını, havadan veya yerden tespit ederek çevirme ekibine bildiren sivil veya resmi ekip veya personelidir. Trafik sözlüğü; trafik alanında...

Sorumluluk Sigortası Nedir ?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır. Trafik sözlüğü; trafik alanında kullanılan terim ve tanımların anlamlarını veren bir başvuru kaynağıdır. Sözlükte karşılığı...

Çevirme Ekibi Nedir ?

Trafik kural ihlalinde bulunanları Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge doğrultusunda şerit daraltması yaparak durdurmak ve gerekli yasal işlemleri yapmak üzere karayolu...

Taşıma İşleri Komisyoncusu Nedir ?

Ücreti karşılığında kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş kişidir. Trafik sözlüğü; trafik alanında kullanılan terim ve tanımların anlamlarını veren bir başvuru...

Kargo Nedir ?

Tek parçada en fazla yüz kilogramı geçmeyen genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşyadır. Trafik sözlüğü; trafik alanında...

Acente Nedir ?

Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde daimî surette...

Varış Noktası Nedir ?

Yolcu bileti veya taşıma senedinde gösterilen, yolcu veya eşyanın götürülmek istendiği yerdir. Trafik sözlüğü; trafik alanında kullanılan terim ve tanımların anlamlarını veren bir başvuru kaynağıdır....

Kalkış Noktası Nedir ?

Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerdir. Trafik sözlüğü; trafik alanında kullanılan terim ve tanımların anlamlarını veren bir başvuru kaynağıdır. Sözlükte karşılığı verilen...

Taşımacı Nedir ?

Taşımacı yetki belgesine sahip olan ve kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel kişidir. Trafik sözlüğü; trafik alanında kullanılan terim...

Bilgi Bankası

- Reklam -