Makaleler

»Makaleler

Trafik güvenlik malzemeleri, sürücü davranışları, akıllı ulaşım sistemleri konularında yazılmış makale arşivimiz.

Hız Denetleme Teknolojileri

Hız Denetleme Teknolojileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 10 yıllık dönemde; Türkiye'nin nüfusu 70.847.000’den 75.627.000’ne yükselmiştir. Aynı dönemde, Türkiye'deki motorlu kara taşıtı sayısı ise 8.903.843'ten, 16.666.792'ye çıkmıştır.(Anonim, 2012a) Türkiye’nin hem nüfus hem de ekonomik olarak büyümesine paralel olarak karayolları trafiği de artış göstermektedir.  Türkiye’de karayolu trafiği il merkezlerinde büyük bir hızla artmaktadır. Şehir [...]

Trafikte Yeşil Dalga Kılavuzu Uygulaması

Trafik yönetim uygulamaları trafikteki araç sayısının artmasıyla gün geçtikçe daha da farklı fikirlere ihtiyaç duymaktadır. Trafikte kamu huzuru, güven ve seyahat süresinin kısaltılması trafik yönetiminin önceliklerindendir. Gerçekleştirilen çeşitli ar-ge faaliyetleri ile kara yollarının araçlar tarafından optimize bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Bu faaliyetler ile trafikte bekleme süresinin azaltılması, trafikteki araçların özellikle kavşak gibi araç trafiğinin [...]

By |2017-12-16T11:54:42+00:00Ekim 22nd, 2016|Categories: Makaleler|Tags: , , |Yorum yok

Led’li Sinyalizasyon ve Trafik Uyarı Sistemleri

Günümüzde televizyon, endüstriyel tip ekranlar, aydınlatma sistemleri, reklam uygulamaları gibi bir çok alanda kullanımı yaygınlaşan LED’ler; trafik, sinyalizasyon, yol güvenliği ve trafik uyarı sistemleri alanlarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Düşük güç tüketimi, ömrünün yüksek olması, güneş enerji sistemleri ile olan uyumluluğu gibi bir çok sebepten dolayı trafik ve yol güvenliği sektöründe LED’li sistemler gün geçtikçe artmaktadır. [...]

Yeşil Dalga Sistemi Nedir?

Özellikle birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda sürücülerin sürekli ve sık sık kırmızı ışığa yakalanmaları durumu, kentlerimizde oldukça çok yaşanmaktadır. Bu tip durumların düzeltilmesi için oluşturulan koordine trafik sinyalizasyonuna genel olarak “yeşil dalga koordinasyon sistemleri” adı verilmektedir. Trafik sinyalizasyonunda yeşil dalga koordinasyon sistemlerinin kullanılması özellikle kent içinde birbirini takip eden sinyalize kavşakların çoğalması ile önem kazanmıştır. [...]

Alkol Ve Trafik Psikolojisi; Alkolün Sürücüler Üzerindeki Etkisi

Alkol ve Trafik Psikolojisi Bir taraftan sayısı ve hızı artan araçlar yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olurken, diğer taraftan birçok insanın yaşamına son vermekte, onları sakatlamakta ya da maddi zararlara neden olmaktadır. Trafik kazaları, dünyanın temel ve Türkiye"nin ise en başta gelen ve çözümü zor sorunlarından biri olduğu için incelenmesi ve çözüm yolları bulunması gerekmektedir. Erdem"e [...]

By |2017-12-16T11:40:24+00:00Ekim 12th, 2014|Categories: Makaleler|Tags: , |Yorum yok

Trafik Kazalarında Polis Yönetimi Sürücü Davranışları

Trafik kazalarının bugünkü ulaştığı boyut hepimizi rahatsız edecek ve bu konuyla acilen bilimsel olarak ele alınmasını gerektiren bir seviyededir. Türk trafik polis teşkilatının hedefi yollardaki kanı, ölümü ve kazaları azaltmaktır. Bu hedefler genelde trafik kazalarında reform yapmış olan bütün ülkelerde  de ölüm ve ağır yaralanmaların azaltılmasıdır. Bu nedenle tespit edilen hedefimiz doğru seçilmiş bir amaçtır. [...]

Türkiye’de Trafik Kazaları ve Sürücü Kursları Sorunu

Türkiye'de ekonominin ve toplumsal hayatın ihtiyaç duyduğu taşıma ve ulaşım ihtiyaçlarının sağlanmasında karayolu taşımacılığı merkezi bir konum işgal etmektedir.Ancak,sistem içinde meydana gelen kazalara bağlı can ve mal  kayıplarının ürkütücü boyutlarda seyretmesi hem daha güvenli görünen demiryolu taşımacılığı gibi alternatif taşıma ve ulaşım sistemlerinin neden etkin ve yaygın hale getirilmediği, hem de karayolu ile taşımacılık ve [...]

Ağır Vasıta Sürücülerinin Bazı Toplumsal Nitelikleri, Çalışma Alışkanlıkları ve Koşullarının Trafik Güvenliğine Etkisi

Ağır Vasıta Sürücülerinin Bazı Toplumsal Nitelikleri, Çalışma Alışkanlıkları ve Koşullarının Trafik Güvenliğine Etkisi. Türkiye'de trafik kazaları hem toplumsal barışı, hem toplum yaşam kalitesini tehdit eden önemli bir toplumsal sorun haline gelmiş durumundadır.Ülkedeki karayolu trafik güvenliğinin sağlanması konusunda benimsenen yaklaşım 3-E ilkesi olarak bilinen eğitim,alt yapı ve denetim üçlüsünden oluşmaktadır. Bu iç ilke, diğer birçok [...]

Trafik Kazalarının Azaltılması

Bilindiği gibi karayolları trafik kazaları her ülkeye az veya çok maddi ve manevi zarar vermektedir. Uluslararası Karayolu Güvenliği Teşkilatının Dünya Sağlık Örgütünü verilerine dayanarak yaptığı çalışmalara göre;dünya genelinde 1994 yılında 700.000 kişinin öleceği,10-15 milyon kişinin yaralanacağı,2000 yılında ise 1.500.000 kişinin öleceği ve 20.000.000 kişinin yaralanacağı tahmin edilmektedir. Kazalardan kaynaklanan maddi ve manevi kayıpların miktarı [...]

Alkol Ve Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımının Trafik Güvenliğine Etkisi

Bu makalenin amacı, bağımlılık yapıcı madde tesirinde araç kullanmanın karayolu trafiğine etkisini vurgulamak ve uygulamada olan alkol testine ek olarak uyuşturucu testi yapmanın önemine işaret etmektir. Bu çerçevede, alkol ve uyuşturucu testinin uygulamasına yönelik mevcut yasal düzenlemeler Türkiye ve Avrupa örnekleriyle verilmiştir. Aynı zamanda, bu makalenin yazarları uyuşturucu etkisinde araç kullanmaya karşı alınacak tedbirlerin, [...]

Sürücüyü Öfkelendiren Davranışların ve Sürücülerin Bu Davranışlara Verdiği Sürücülerin Bu Davranışlara Verdiği Tepkilerin İncelenmesi

Sürücüyü Öfkelendiren Davranışların ve Sürücülerin Bu Davranışlara Verdiği Sürücülerin Bu Davranışlara Verdiği Tepkilerin İncelenmesi. Trafik kazaları sebep oldukları can kayıpları, yaralanmalar ve ekonomik zararlar dikkate alındığında ülkemizin sahip olduğu en ciddi sorunlardan birisidir. Bu ciddi ve kapsamlı sorunun en önemli nedenlerinden birisi sürücü hatalarıdır. Sürücü hatalarının trafik kazaları nedenleri arasındaki oranı %90 kadardır. Trafik [...]

By |2017-12-16T11:40:27+00:00Mayıs 8th, 2014|Categories: Makaleler|Tags: , , |Yorum yok

Hız, Alkol ve Genel Trafik Denetimlerinin Trafik Kazaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Hız, Alkol ve Genel Trafik Denetimlerinin Trafik Kazaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Trafik kazaları hem ülkemizde hem de dünyada can kayıplarına, yaralanmalara, sosyal ve psikolojik yıkımlara ve maddi kayıplara neden olan devasa bir problemdir. Bu kadar ciddi ve kapsamlı bir problem olan trafik kazaları için önerilen çözümlerin en etkililerinden birisi trafik denetimleridir. Bu araştırma, Türkiye’de [...]

Zihinsel Özürlü Bireylerin Yol Güvenliği

Zihinsel özürlü çocukların günlük yaşamda kendi başlarına, güvenle yaya veya yolcu olarak seyahat edebilmeleri için çocuğun eğitiminin yanında eğiticilerin, ailelerin ve giderek tüm toplumun bu özel alanda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu konudaki sistematik yaklaşım, eğitim programlarına da yansıtılmalıdır. Bu çalışma, zihinsel özürlü bireylerin, kent içi ulaşımdaki mevcut durumunu ve yol güvenliğini araştırarak, zihinsel [...]

Trafik Açısından Okulların Risk Potansiyellerinin Belirlenmesi: Çankaya Örneği

Bu çalışmada, trafik açısından okulların bulundukları yerleşim bölgesi itibariyle risk oluşturup oluşturmadıkları araştırılmıştır.  Okulların bulundukları konumların trafik açısından risk potansiyelinin belirlenmesi ve birbiri ile kıyaslanabilmesi amacıyla Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan dokuz okul rastgele seçilmiştir. Okulların mevcut konumlarının trafik ile etkileşiminin matematiksel olarak ifade edilebilmesi ve sonuçların istatistiksel olarak   yorumlanabilmesi için, okullarla ilgili [...]

Kadın Sürücülerin Trafik Kazaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Trafik kazaları hem ülkemizde hem de dünyada ciddi bir halk sağlığı problemidir. Ülkemizde trafik kazaları nedeniyle yıllık ortalama 4 bin kişi ölmekte ve 250 bin kişi de yaralanmaktadır. Trafik kazalarının yol açtığı ekonomik kayıp ise 10 milyar dolar civarındadır. Bu ciddi problemi çözümlemek için trafik kazaları daha yoğun ve detaylı incelenmelidir. Ülkemizde kadın sürücü [...]