Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA

ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE 

Onay Tarihi :31/10/2011

Onay Makamı : İçişleri Bakanı

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, trafik denetimlerinde; denetim öncesi, denetim anı ve sonrasında, trafik kazalarında ise; kaza mahalline intikal ve sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esasları ile trafiği yönetme ve düzenleme hareketlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge;

a) Trafik denetimleri veya kazalarında, araç trafiğinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, yavaşlatılması veya durdurulması için gerekli olan araç, gereç ve teçhizat ile karayolunda önlem alma yöntemleri ve trafik personelinin davranış usul ve esaslarını,

b) Karayollarında (otoyol, devlet yolu, il yolu, servis yolu, bağlantı yolu, bulvar, cadde, sokak vb.), karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe (okul, tesis, kurum bahçesi), park yeri ve garaj (havaalanı, hastane, alışveriş merkezi, tesis-kurum vb. açık–kapalı otoparkı gibi), yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerlerde, erişme kontrollü karayolunda (otoyol) ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde taşımacılık yapan araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımları (feribot, sal ve vapurlarda araçların bulunduğu bölümlerde) ile hemzemin geçitlerde meydana gelen trafik kazalarını,

Kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 10/07/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 05/01/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve bu Kanunlara bağlı Yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Algılanan yakalanma riski duygusu: Sürücünün, herhangi bir trafik kuralına uymama durumunda, trafik polisi tarafından yakalanma olasılığını öznel olarak değerlendirmesini,

b) Bildirme görevlisi: İhbarlı denetimde kural ihlali yapan yol kullanıcılarını, havadan veya yerden tespit ederek çevirme ekibine bildiren sivil veya resmi ekip veya personeli,

c) Çevirme ekibi: Trafik kural ihlalinde bulunanları bu yönerge doğrultusunda şerit daraltması yaparak durdurmak ve gerekli yasal işlemleri yapmak üzere karayolu kenarında konuşlanmış olan trafik ekibini,

ç) Denetim ekibi: Seyir halinde veya sabit, resmi veya sivil olarak karayolunda trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarına uyulması amacıyla denetim yapan ekibi,

d) Elektronik trafik denetleme sistemleri: Karayollarında trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak ve trafik kural ihlallerini tespit etmek amacı ile kullanılan elektronik, dijital cihaz veya cihazlar bütününden oluşan, sabit veya taşınabilir denetim sistemlerini,

e) Emniyet şeridi: Otoyol veya bölünmüş karayollarında; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma veya kaza incelemesi amacıyla kullanılmak üzere ayrılmış olan ve yol eksenine paralel oluşturulan yol bölümünü,

f) Delil: Bir olayın; kim ya da kimler tarafından, ne zaman, nerede, nasıl ve neyle gerçekleştiğini belirlemeye yarayan iz ve bulguları,

g) Denetim alanı: Genel olarak araç ve sürücülerinin denetim amacıyla durdurulduğu veya tespit edilen trafik kural ihlallerinin karşılığı olan yasal işlemlerin yapıldığı, işaretlerle belirlenmiş ve güvenliği sağlanmış karayolu bölümünü,

ğ) Denetim cebi: Araçların denetlenmesi amacıyla taşıt yoluna bitişik olarak oluşturulmuş olan, ancak denetim dışı zamanlarda da araçların duraklama, park etme veya zorunlu hallerde kullanabileceği karayolu bölümünü,

h) İhbarlı denetim: Karayolunda trafik kural ihlalinde bulunan yol kullanıcılarının tespit edilmesi amacı ile denetim faaliyetinde bulunan trafik ekip veya görevlisinin, karayolunda hareket halinde veya sabit bulunarak ve resmi veya sivil olarak tespit ettiği kural ihlalini muhabere cihazlarıyla çevirme ekibine bildirmek suretiyle yapılan denetimi,

ı) İşaret ve yön tayini: Karayolu trafiğinin düzenli ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlamak amacı ile görevlilerin trafiği yönetme hareketlerini,

i) İşaretçi personel: Bir aracı durdurmak veya bir başka istikamete yönlendirmek için standart trafik yönetim işareti veren özel donanımlı ve kıyafetli personeli,

j) Kaza yeri inceleme: Kazanın neden ve nasıl meydana geldiğini, kim ya da kimlerin kural ihlalinde bulunduğunu belirlemek, kaza yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz ve emareyi çeşitli yöntemlerle araştırmak, tespit etmek, kayıt altına almak, fikir, kanaat ve sonuç elde etmek amacıyla yapılan incelemeyi,

k) Merkez: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nı,

l) Promil: 100 mililitre kandaki alkol miktarının miligram cinsinden gösterilmesini,

m) Sabit denetim: Trafik ekip veya görevlisinin, karayolu kenarında belirli ve güvenli bir noktada sabit bulunmak suretiyle, kural ihlali yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın önceden belirlenen ve trafik denetim programında belirtilen denetim türlerine yönelik araçların tamamının veya sondaj usulü seçilen bir kısmının durdurularak, aracın ve sürücüsünün denetimini,

n) Seyir halinde denetim: Karayolunda trafik kural ihlalinde bulunan veya gerekli şartları yerine getirmeyen yol kullanıcılarının tespit edilmesi amacı ile denetim faaliyetinde bulunan trafik ekibinin karayolunda hareket halinde iken yaptığı denetimi,

o) Şerit daraltma: Trafik denetimi veya trafik kazasında, araçların yavaşlatılması veya durdurulması ve karayoluna güvenli bir şekilde tekrar katılımının sağlanması amacıyla, bu yönergede belirtilen trafik araç, gereç ve yöntemleri kullanılarak alınan önlemler bütününü,

ö) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerini,

p) Trafik denetimi: Yol kullanıcılarının trafik kurallarına uyup uymadıklarını, araçları ve araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve sürücülere ait belgeleri denetleyerek, eksiklik veya aykırılık durumunda gerekli işlemleri yapmayı,

r) Trafiğin düzenlenmesi: Karayollarında can ve mal güvenliğini temin etmek üzere, trafiğin kurallara uygun olarak düzenli ve güvenli bir şekilde akışını sağlamayı,

s) Trafik kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan, bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya maddi hasar ile sonuçlanan olayları, 

ş) Trafik kazası tespit tutanağı: Trafik kazasının oluş nedenlerini, yol ve çevre şartlarını, iz ve delillerini, tarafların davranış şekillerini ve sürücülere, araca ve diğer yol kullanıcılarına ait bilgiler ile kazanın özetini ve krokisini de içeren, adli tahkikata, istatistikî bilgilere ve sigorta hukukuna esas olmak üzere trafik zabıtasınca düzenlenen, ancak bilirkişi raporu yerine geçmeyen, meydana gelen trafik kazasına müdahale eden görevliler tarafından olay bütünlüğünün değerlendirilerek, sonucunu kanaat olarak belirttikleri Ölümlü/Yaralanmalı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ile Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağını,

t) Yol kapanı: Trafikte güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen durmayan araçların, emniyetli bir şekilde durdurulmasını sağlamak amacıyla üretilmiş “maddi güç” aracını,

u) Yol kullanıcısı: Karayolu trafiğinde yer alan sürücü, yaya, yolcu ve hayvanları,

İfade eder.

[/fusion_text][fusion_checklist size=”13px” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility”][fusion_li_item]

1. Kısım 1. Bölüm

[/fusion_li_item][fusion_li_item]

1. Kısım 2. Bölüm

[/fusion_li_item][fusion_li_item]

1. Kısım 3. Bölüm

[/fusion_li_item][fusion_li_item]

1. Kısım 4. Bölüm

[/fusion_li_item][/fusion_checklist][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]