22 C
Ankara
Pazartesi, Temmuz 22, 2024
- Reklam -

KATEGORİ

Trafik Yönetmeliği

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 12. Kısım

Kaldırılan ve Son Hükümler Ekler Madde 179- Bu Yönetmelik ekinde yer alan ekler; Yönetmeliğe dahildir. Kaldırılan Hükümler Madde 180- 18.06.1985 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği ile...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 11. Kısım

Çeşitli Hükümler Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Karayolu Trafiğinin Düzenlenmesi ve Denetimi Madde 173- Olağanüstü hal ve savaşta hazırlanmış planlara veya mevcut duruma göre, askeri trafik için...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 10. Kısım

Trafik Eğitimi-Sürücü Kursları-Çocuk Trafik Eğitim Parkları  BİRİNCİ BÖLÜM Trafik Eğitimi ve Denetimi  Trafik Eğitimi ve Denetiminde Genel Esaslar Madde 169- Öğretim kurumları dışında, gerçek ve tüzel kişilerin karayolunu...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 9. Kısım

Adli Kovuşturma ve Cezaların Uygulanması  BİRİNCİ BÖLÜM Adli Kovuşturma Trafik Suçlarına Bakacak Mahkemeler Madde 160- Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde gösterilen; a) Hafif para cezasını, b) Hafif para cezası ile...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 8. Kısım

Hukuki Sorumluluk ve Sigorta İşleten ve Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Hukuki Sorumluluğu ve Sigorta Madde 159- (Değişik birinci fıkra: RG-18/05/2007-26526) İşleten ve araç işleticisinin...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 7. Kısım

Trafik Kazaları  Trafik Kazalarına karışanlar Madde 152- Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yararlanmamış olan veya hafif yaralı olanlar; a) Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6.Kısım 10.Bölüm

Çeşitli Kurallar Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Madde 141- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların sürülmesi hakkında uygulanacak esas, usul ve kurallar aşağıda gösterilmiştir. a) Geçiş üstünlüğüne sahip...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 9. Bölüm

Yayalar-Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlar-Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkında Kurallar Yayalar Madde 138- Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. a) Yayalar taşıt yolu bitişiğinde veya yakınında yaya yolu,...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 8. Bölüm

Araçların Boyutları, Ölçü ve Ağırlıkları İle Yüklenmesi Esasları Araçların Boyutları ve Ağırlıkları Madde 128- (Değişik:RG-09/09/1997-23105) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 7. Bölüm

Araçların Işıklandırılması ve Kullanılması Esasları Araçların Işıklandırılması Madde 126- Karayollarında trafiğe çıkan bütün araçların 1 ve 2 sayılı Cetvellerde ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 6. Bölüm

Durma, Duraklama ve Parketme Kuralları Durma Madde 111- Araçların; Görevli kişilerce, verilen dur emrinde, sesli, işaretli dur emrinde veya kırmızı ışıklı, işaret levhalarına uyularak veya önündeki araçların...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 5. Bölüm

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) Madde 102- Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; a) Sağa dönüşlerde; 1) Dönüş işareti vermeye, 2) Sağ...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 4. Bölüm

Hız Kuralları Hız sınırları MADDE 100 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689) Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 3. Bölüm

Araç Kullanma Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları Madde 98- (Başlığıyla birlikte değişik: RG-02/09/2004-25571) Araç Kullanma ve...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 2. Bölüm

Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisiyle Araç Sürme Yasağı Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı Madde 97- Uyuşturucu,...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 1. Bölüm

Trafik Kuralları Genel Kurallar Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması Madde 94- Karayollarında trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında; A) Araç sürücüleri; a) Araçlarını durumun elverdiği...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 5. Kısım

Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Sürücülere Dair Diğer Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Verilme Şartları Sürücü Belgelerinin Sınıfları Madde 75- Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek araçların...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 7. Bölüm

Araçların Tesciline Dair Diğer Esaslar Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Araçların Satış ve Tescilleri Madde 69- (Değişik birinci fıkra: RG-18/05/2007-26526) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılacak araç satışlarına ilişkin sözleşmeler,...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 6. Bölüm

Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayenesi İle Muayeneye Yetkili Kuruluşlar Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri MADDE 67 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 5. Bölüm

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) Madde 102- Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; a) Sağa dönüşlerde; 1) Dönüş işareti vermeye, 2) Sağ...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 4. Bölüm

Hız Kuralları Hız sınırları MADDE 100 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689) Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 3. Bölüm

Araç Kullanma Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları Madde 98- (Başlığıyla birlikte değişik: RG-02/09/2004-25571) Araç Kullanma ve...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 2. Bölüm

Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisiyle Araç Sürme Yasağı Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı Madde 97- Uyuşturucu,...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 1. Bölüm

Trafik Kuralları Genel Kurallar Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması Madde 94- Karayollarında trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında; A) Araç sürücüleri; a) Araçlarını durumun elverdiği...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 5. Kısım

Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Sürücülere Dair Diğer Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Verilme Şartları Sürücü Belgelerinin Sınıfları Madde 75- Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek araçların...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 7. Bölüm

Araçların Tesciline Dair Diğer Esaslar Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Araçların Satış ve Tescilleri Madde 69- (Değişik birinci fıkra: RG-18/05/2007-26526) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılacak araç satışlarına ilişkin sözleşmeler,...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 6. Bölüm

Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayenesi İle Muayeneye Yetkili Kuruluşlar Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri MADDE 67 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 5. Bölüm

Araçlara Ait Ayırım ve Tanınma İşaretleri ile Diğer İşaretler ve Şartlar Ayırım İşaretleri Madde 60 - Belirli araçlarda, bu Yönetmeliğe bağlı 1 ve 2 sayılı Cetvellerde yer...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 4. Bölüm

Tescil Plakaları Nitelik ve Ölçüleri Madde 53- (Değişik:RG-9/9/2011-28049) Tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir. a) Nitelikleri Tescil plakaları, 0.97 mm. kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 3. Bölüm

Geçici Trafik Belgeleri Geçici Trafik Belgelerinin Verilme Esasları Madde 45- (Değişik fıkra: RG-02/11/2000-24218) Tescil işlemlerinin gecikmesi, bir yerden diğer bir yere götürülme, prototip veya yol testi,...

Bilgi Bankası

- Reklam -