Avusturalya’da Kırmızı Işık Kontrol Sistemleri ve Hız Kameraları Hacklendi

Ortaya çıktığı günden beri dev şirketleri vuran fidye yazılımı WannaCry, bu kez çok farklı ve oldukça tehlikeli olabilecek bir alanda ortaya çıktı! Kötü amaçlı yazılımlar dünyasının en yeni kötü isimlerinden WannaCry, Victoria Polisi'nin doğruladığı üzere Avusturalya'da ciddi bir probleme sebep oldu. Fidye yazılımı, Victoria eyaletinde 55 kırmızı ışık ve hız kamerasını kontrol eden sistemi ele [...]

2018-01-02T10:21:23+03:0028/06/2017|Tags: , , , , |

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 3.Kısım 1.Bölüm

ÜÇÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Düzenlenecek Belge ve Formlar, Çeşitli ve Son Hükümler Düzenlenecek belge ve formlar MADDE 57- (1) Yapılacak denetimlerin planlanması, denetim programlarının hazırlanması ve denetimler sonrasında personelin ve kuruluşun çalışma ve performansının değerlendirilmesi amacıyla trafik kuruluşları, ekipleri ve personelince aşağıda belirtilen ve bu Yönerge ekinde bulunan formlar kullanılır. Trafik kuruluşlarımızca kullanılacak bu formların [...]

2018-01-02T13:04:15+03:0011/02/2017|Tags: , |

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 2.Kısım 5.Bölüm

BEŞİNCİ BÖLÜM Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlenmesi Trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmeyecek haller ve yapılacak işlemler MADDE 53- (1) Trafik zabıtası veya ilgili zabıta tarafından aşağıda belirtilen hallerde trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmez. a)Yalnız maddi hasarla sonuçlanan önceden meydana gelmiş veya olay yerinden kaldırılmış araçların karıştığı kazalar için trafik zabıtası ve genel kollukça hasar tespitine [...]

2018-01-02T12:53:47+03:0011/02/2017|Tags: , , |

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 2.Bölüm

İKİNCİ BÖLÜM Trafik Denetim Şekilleri Genel hususlar MADDE 5- (1) Uyulması gereken ortak hükümler; a) Emniyet Teşkilatı Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Kabahatler Kanunu, 18/07/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği [...]

2018-01-02T13:11:29+03:0010/01/2017|Tags: , , |

Anayol Nedir ?

Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

2017-12-16T11:54:36+03:0029/12/2016|Tags: , , |

Trafikte Yeşil Dalga Kılavuzu Uygulaması

Trafik yönetim uygulamaları trafikteki araç sayısının artmasıyla gün geçtikçe daha da farklı fikirlere ihtiyaç duymaktadır. Trafikte kamu huzuru, güven ve seyahat süresinin kısaltılması trafik yönetiminin önceliklerindendir. Gerçekleştirilen çeşitli ar-ge faaliyetleri ile kara yollarının araçlar tarafından optimize bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Bu faaliyetler ile trafikte bekleme süresinin azaltılması, trafikteki araçların özellikle kavşak gibi araç trafiğinin [...]

2017-12-16T11:54:42+03:0022/10/2016|Tags: , , |
Go to Top