Trafik Denetim

»Trafik Denetim

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 3.Kısım 1.Bölüm

ÜÇÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Düzenlenecek Belge ve Formlar, Çeşitli ve Son Hükümler Düzenlenecek belge ve formlar MADDE 57- (1) Yapılacak denetimlerin planlanması, denetim programlarının hazırlanması ve denetimler sonrasında personelin ve kuruluşun çalışma ve performansının değerlendirilmesi amacıyla trafik kuruluşları, ekipleri ve personelince aşağıda belirtilen ve bu Yönerge ekinde bulunan formlar kullanılır. Trafik kuruluşlarımızca kullanılacak bu formların [...]

By |2018-01-02T13:04:15+00:00Şubat 11th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 2.Kısım 5.Bölüm

BEŞİNCİ BÖLÜM Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlenmesi Trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmeyecek haller ve yapılacak işlemler MADDE 53- (1) Trafik zabıtası veya ilgili zabıta tarafından aşağıda belirtilen hallerde trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmez. a)Yalnız maddi hasarla sonuçlanan önceden meydana gelmiş veya olay yerinden kaldırılmış araçların karıştığı kazalar için trafik zabıtası ve genel kollukça hasar tespitine [...]

By |2018-01-02T12:53:47+00:00Şubat 11th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 2.Kısım 4.Bölüm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kaza Yerinde Bulunan İz ve Delillerin İşaretlenmesi, Ölçümü, Yolun Temizlenmesi ve Trafiğe Açılması Kaza yerinde bulunan iz ve delillerin işaretlenmesi ve ölçümü MADDE 51- (1) Kaza yerinde iz ve delilleri doğru ve hukuka uygun olarak saptamak ve kaydetmek amacıyla aşağıda belirtilen işlemler yapılır; a) Ölçme ve İşaretleme 1) Kaza yerinde tespit edilen iz [...]

By |2018-01-02T13:15:19+00:00Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 2.Kısım 2.Bölüm

İKİNCİ BÖLÜM Kazaya Müdahale Eden Trafik Ekibinin/Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları Kazaya müdahale eden trafik ekibinin / ekiplerinin görev ve sorumlulukları MADDE 49- (1) Trafik kazasına müdahale eden trafik ekibi tarafından; a) Yansıtıcılı kıyafetler (yansıtıcılı yelek/yağmurluk, kemer vb.) giyilir, aracın tepe lambası, gece meydana gelen trafik kazalarında ise ayrıca aracın ışık donanımı ile dörtlü flâşörleri çalışır [...]

By |2018-01-02T13:17:33+00:00Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge – 2. Kısım 3. Bölüm

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kaza Yerinde Bulunan İz ve Deliller Kaza yerinde elde edilebilecek iz ve deliller MADDE 50- (1) Trafik kazasıyla ilgili olarak kaza yerinde araştırılacak iz ve deliller aşağıda belirtilmiştir; a) Yol kullanıcılarına ait iz ve deliller 1) Kan ve vücut sıvıları, doku ve organ izleri (deri, organ, doku parçası, salya, idrar, kırık diş [...]

By |2017-04-08T23:28:01+00:00Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 2.Kısım 1.Bölüm

İKİNCİ KISIM Trafik Kazalarına Müdahale Esasları İle Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlenecek Haller BİRİNCİ BÖLÜM Kaza Bildiriminde Yapılacak İşlemler Kaza bildirimini alan görevlilerce yapılacak işlemler MADDE 48- (1) Kazazedelerin veya diğer yol kullanıcılarının kaza bildiriminde bulunması halinde; a) Öncelikle kaza bildiriminde bulunan şahıslar heyecanlı veya panik halinde iseler sakinleştirilmeye çalışılır, b) Trafik kazası bildiriminde bulunan [...]

By |2018-01-02T13:23:58+00:00Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 8.Bölüm

SEKİZİNCİ BÖLÜM Trafiğin Yönetiminde Gece/Gündüz Durumuna Göre İşaret ve Yön Tayini, Düdük Kullanımı ve İşaret ile Trafiğin Tanzim ve Yönetim Yöntemleri Görevli personelin işaret ile trafiği tanzim ve yönetme hareketleri MADDE 40- (1) Araç ve yaya trafiğinin düzenli ve güvenli bir şekilde değişik istikametlere yönlendirilmesini veya durdurulmasını sağlamak amacı ile trafik görevlisinin vereceği işaret ve [...]

By |2018-01-06T16:07:39+00:00Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge – 1. Kısım 9. Bölüm

DOKUZUNCU BÖLÜM Kamuoyunu Bilgilendirilme Yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi MADDE 47- Degişik 15.09.2014 (1) Trafik kurallarına uyma düzeyini arttırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek amacıyla karayolu güzergahındaki araç, yol, hava ve çevresel unsurlardan kaynaklanabilecek risk faktörü bilgileri, trafik kazalarının neden-sonuç ilişkileri ve yapılan denetim sonuçlarının açıklamasında

By |2017-04-08T23:28:01+00:00Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 7.Bölüm

YEDİNCİ BÖLÜM Ekip Faaliyetleri ve Denetim Programı Ekip faaliyetleri ve denetim programı MADDE 36- (1) Her ekibin günlük genel faaliyetini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla birimince “Ekip Görev ve Faaliyet Formu” Ek- 15 düzenlenir. 19   (2) Ekip personeli tarafından göreve çıkarken alınan “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”, görev bitiminde doldurularak bağlı bulunulan birime teslim [...]

By |2018-01-06T16:08:47+00:00Ocak 10th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 6.Bölüm

ALTINCI BÖLÜM Radarla Hız Denetimleri Radarla hız denetimi MADDE 32- (1) İhbarlı denetim yöntemlerinden biri olan radarla hız denetimi, radar ekibi ile birlikte bir veya birkaç çevirme ekibinin katılımıyla yapılır. (2) Denetim yapılacak karayolu için Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen veya varsa UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ile İl Trafik Komisyonlarınca o yol [...]

By |2018-01-06T16:09:43+00:00Ocak 10th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 5.Bölüm

BEŞİNCİ BÖLÜM Sürücülerin Alkol, Uyuşturucu ve Keyif Verici Madde Kullanım Durumlarının Denetimi Alkol denetiminde dikkat edilecek hususlar MADDE 29- (1) Alkol denetimlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir; a) Ölçülen değerin gerçek alkol düzeyi olması için, alkol alımı ile ölçüm yapılan zaman arasında en az 20 dakikalık zaman geçmiş olmasına özen gösterilir. (Sürücü alkol aldıktan hemen sonra [...]

By |2018-01-06T16:09:35+00:00Ocak 10th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 4.Bölüm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim Türleri, Trafik Denetimlerinde ve Şerit Daraltmada Kullanılacak Ekipmanlar ve Denetim Personelinin Yol Kullanıcılarıyla İletişimi Trafik denetimleri sırasında incelenecek ortak hususlar MADDE 14- (1) Yapılacak denetimler sırasında tespit edilen eksiklik ve kural ihlallerinin karşılığı olan işlem tesis edilerek, Araç Denetim ve Sürücü Sorgulama Formu Ek–1’e kaydedilecek, Ek–1 formlarının, sorgu sırasında otomatik olarak oluşturulması [...]

By |2018-01-06T16:10:19+00:00Ocak 10th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge -1. Kısım 3. Bölüm

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Araç Yavaşlatma ve Durdurma Yöntemleri Seyir halinde denetim sırasında araçların yavaşlatılması ve durdurulması MADDE 11- (1) Seyir halinde yapılan denetim sırasında trafik kural ihlali tespit edilen araç sürücüleri yavaşlatılıp durdurulurken; a) Durdurulacak araç sürücüsü uzun - kısa hüzmeli ışıkla, tepe lambası yakılır, megafon veya siren (duyulur ve görünür sesli ve ışıklı cihazlar) [...]

By |2017-04-08T23:28:02+00:00Ocak 10th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 2.Bölüm

İKİNCİ BÖLÜM Trafik Denetim Şekilleri Genel hususlar MADDE 5- (1) Uyulması gereken ortak hükümler; a) Emniyet Teşkilatı Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Kabahatler Kanunu, 18/07/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği [...]

By |2018-01-02T13:11:29+00:00Ocak 10th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , , |Yorum yok