11.2 C
Ankara
Pazartesi, Nisan 22, 2024

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 7.Bölüm

Trafik Haberleri

Hatice Başa
Elektronik Yüksek Mühendisi. Gaziantep Üniversitesinden mezun. Yeni teknolojilerle, hayatı kolaylaştıran ürünlerle ilgili. medikal ve teknik alanlarda bir çok kuruma Almanca ve İngilizce tercüme hizmeti sundu.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ekip Faaliyetleri ve Denetim Programı

Ekip faaliyetleri ve denetim programı

MADDE 36- (1) Her ekibin günlük genel faaliyetini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla birimince “Ekip Görev ve Faaliyet Formu” Ek- 15 düzenlenir. 19

(2) Ekip personeli tarafından göreve çıkarken alınan “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”, görev bitiminde doldurularak bağlı bulunulan birime teslim edilir.

(3) Ekip Görev ve Faaliyet Formu (Ek- 15) aşağıdaki şekilde düzenlenir;

a) Ekip ve personele ait bilgiler ile görevin; güzergâhı, tarihi ve saati formun I’inci Bölümüne yazılır.

b) Ekip personelini ve aracını göreve sevk ettiğine dair formun II’nci Bölümündeki “Ekibi Göreve Sevk Eden Birim Amirinin/Vekilinin” alanı birim amiri veya vekili tarafından imzalanır.

c) Göreve çıkmadan önce ekibin aracı, gereci, teçhizatı ve personeli, göreve sevk eden birim amiri/vekili veya görevlendireceği personel tarafından gerek bu Yönergede gerekse diğer genelge ve talimatlarda belirtilen hususlara uygun olup olmadığı husunda kontrol edilerek, uygun olması halinde Bölüm III’e yazılarak imzalanır. Ancak, kentin büyüklüğü, görevin önemi ve yoğunluğu gibi nedenlerle ekiplerin belirli bir merkezden göreve çıkartılmasının mümkün olmaması durumunda, görev değişimi güzergâhta uygun bir yerde yapılabilir ve bu ekipler birim amirleri/vekili veya görevlendireceği personel tarafından güzergâhta denetlenebilir.

ç) Sıralı amirler veya merkez denetleme ekiplerince yapılan görev başı kontrollerde görülen hususlar Bölüm IV’e açık olarak yazılarak imzalanır.

d) Ekibe, merkezden gönderilen denetim programı veya aylık denetim çizelgesine göre verilen denetim görevlerinin yeri, saati ve şekli Bölüm V’e yazılır.

e) Ekibe günlük denetim programındaki görevleri dışında verilen diğer görevler varsa, Bölüm VI’ya yazılır.

f) Ekibin görev süresince kontrol ettiği araç ve sürücü sayısı ile ceza miktarları ve yapılan diğer yasal işlemlere ilişkin sayısal bilgiler Bölüm VII’ye yazılır.

g) Ekibin görev süresince uyguladığı cezaların maddelere göre dağılımı Bölüm VIlI’e yazılır.

ğ) Cumhuriyet savcılığına sevk edilenler hakkındaki istatistikî bilgiler ile geri alınan sürücü belgelerine ilişkin sayısal bilgiler Bölüm IX’a yazılır.

h) Her ekip için “Ekip Görev/Faaliyetleri ve Denetim Programı” dosyası açılır ve Ekip Görev ve Faaliyet Formları (Ek–15) değerlendirmeye esas olmak üzere, tarih sırasına göre dosyasında muhafaza edilir.

Denetim programı hazırlanırken dikkat edilecek hususlar

MADDE 37 – (1) Bölge, il ve ilçe trafik denetleme kuruluşlarının denetim programları; elde edilen istatistiksel veriler, analizler, sayımlar, önceki çalışma sonuçları ve Trafik Hizmetleri Başkanlığınca belirlenen denetim şekil ve sayıları dikkate alınarak, trafik denetleme hizmetlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Trafik Denetleme Şube Müdürü/Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü ile sıralı trafik amir ve memurlarından oluşturulacak bir komisyon tarafından hazırlanır.

(2)Denetim programları hazırlanırken;

a) Komşu il trafik denetleme kuruluşları ile koordine sağlanmasına,

b) Denetim yeri olarak, kazaların yoğunlaştığı karayolu güzergâhları ve kara noktalar ile trafik kurallarının en çok ihlal edildiği yol kesimlerinin tercih edilmesine,

c) Trafik kazalarının oluşumuna ve sonuçlarına en fazla neden olduğu tespit edilen (hatalı sollama, yakın takip, aşırı hız, şerit ihlali, kırmızı ışık ihlali ve alkollü olarak araç kullanma gibi) kural ihlallerine yönelik denetim türlerinin seçimine,

ç) Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen emir ve genelgelerin yerine getirilmesine,

Dikkat edilir.

(3) Denetim programı denetimin türünü, yerini, saatini ve hangi ekip tarafından yapılacağını içerir. 20

 

(4) Komisyon tarafından hazırlanan denetim programları İl Emniyet Müdürü tarafından onaylanır.

(5) Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen “özel denetim programları” var ise, bu programlar da titizlikle uygulanır ve sonuçları takip edilir.

Özel düzenleme programları

MADDE 38- (1) Trafik güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla;

a) Milli ve dini bayramlarda,

b) Devlet törenlerinde,

c) İl ve ilçelerin kurtuluş günlerinde,

ç) Yöresel festival ve şenliklerde,

d) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,

e) Sportif faaliyetlerde,

f) Trafik Haftası ve benzeri etkinliklerde,

Özel düzenleme programları hazırlanarak uygulanır.

(2) Bu programların hazırlanması ve uygulanması sırasında diğer yol kullanıcılarının trafik problemleri yaşamamasına, denetim ve tanzim görevlilerinin ise normal görevlerinin aksatılmamasına özen gösterilir.

(3) Karayolunun bir bölümünün veya tamamının trafiğe kapatılmasının gerektiği durumlarda, alternatif güzergâhlar belirlenerek, trafik kuruluşları ve gerektiğinde basın yayın kuruluşları aracılığıyla yol kullanıcıları önceden bilgilendirilir, alternatif güzergâhlarda trafik akışını engelleyecek unsurlar ortadan kaldırılır.

Karma görevler

MADDE 39 – (1) İl genelinde veya ilin belli bir bölgesinde adlî ve önleme aramaları kapsamında yürütülecek görevler sırasında, trafiğin yavaşlatılmasına ve durdurulmasına yönelik olarak bu Yönergede belirtilen bütün tedbirler alınır.

(2) Trafiğin yavaşlatılması veya durdurulması ile görevlendirilen işaretçi personelin, trafik personeli olmasına öncelik verilir. Ancak, trafik personelinin bulunmaması durumunda, başka bir birimde görevli üniformalı personel görevlendirilebilir. Görevlendirilecek personelin bu Yönergede belirtilen koşullara uygun hareket etmesi sağlanır.

- Reklam -

Trafik Haberleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -

Sorgulamalar