4.6 C
Ankara
Salı, Kasım 28, 2023

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 5.Bölüm

Trafik Haberleri

Hatice Başa
Elektronik Yüksek Mühendisi. Gaziantep Üniversitesinden mezun. Yeni teknolojilerle, hayatı kolaylaştıran ürünlerle ilgili. medikal ve teknik alanlarda bir çok kuruma Almanca ve İngilizce tercüme hizmeti sundu.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürücülerin Alkol, Uyuşturucu ve Keyif Verici Madde Kullanım

Durumlarının Denetimi

Alkol denetiminde dikkat edilecek hususlar

MADDE 29- (1) Alkol denetimlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir;

a) Ölçülen değerin gerçek alkol düzeyi olması için, alkol alımı ile ölçüm yapılan zaman arasında en az 20 dakikalık zaman geçmiş olmasına özen gösterilir. (Sürücü alkol aldıktan hemen sonra alkol testine tabi tutulur ise, sonuç yüksek bir değer çıkabilmektedir. Bunun nedeni, cihaza nefes üflenirken, ağız içerisinde (dişlerde, damakta, dilde) bulunan alkolün de gönderilmesidir. Bu değere ağız alkolü denilmektedir. Alkolmetre ile ölçüm yapan personel, ağız alkolü etkisinden arındırılmış ve doğrudan akciğerlerin derinliklerinden üflenmiş nefes olmasını sağlamak için, sürücünün son alkolü alma süresi üzerinden en az 20 dakika geçmesi beklenilmelidir.)

b) Uyuşturucu veya keyif verici doğal veya sentetik psikotrop madde almış olarak araç kullandığı tespit edilenler, almış oldukları maddenin cins, miktar ve etki derecesine bakılmaksızın araç kullanmaktan men edilecek ve haklarında Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılır.

c) Görevli personele karşı hakaret, mukavemet, tehdit gibi suç veya suçların olması durumunda, gerekli yasal işlemler kararlılıkla yapılır.

ç) Şartları oluşmuşsa alkol etkisi altında araç kullanan şahıs hakkında ayrıntılı tutanak tanzim edilerek, Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesi gereğince yasal işlem yapılır.

(2) Alkol almış sürücülerin kanlarındaki alkol miktarının tespiti esasları;

a) Alkollü olarak araç kullandığından şüphe edilen sürücüler; alkol tespitine ilişkin tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon (ölçümleme) ayarı yapılmış teknik cihazlarla kontrol edilir.

b) Trafik kazalarında kazaya karışan sürücülerin alkol durumları, kaza tespit tutanağını tanzim eden görevlilerce, alkol tespitine ilişkin bu fıkranın (a) bendindeki özelliklere sahip teknik cihazlarla olay yerinde tespit edilerek, trafik kazası tespit tutanağına yazılır.

c) Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karışmış olmakla birlikte, ölü veya yaralı olmayıp da kaza yerinde bulunan sürücü/sürücüler zaman geçirmeksizin bu fıkranın (a) bendindeki özelliklere sahip teknik cihazlarla nefes-alkol testine tabi tutulur. Sürücünün yaralandığı durumlarda ise; durumunun aciliyeti gibi sebeplerle teknik cihazla ölçümün mümkün olmaması halinde; bu sürücülerin sevk edildikleri sağlık kuruluşlarınca kan almak suretiyle alkol tespitlerinin yapılması sağlanır.

ç) Sürücü/sürücülerin kaza anında ya da sonrasında hayatını kaybettiği durumlarda ise, Cumhuriyet Savcısının bilgisi ve talimatları doğrultusunda alkol durumlarının ilgili sağlık kuruluşu veya adli tıp kurumunda tespit edilmesi sağlanır. 15

 

d) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen özelliklere sahip teknik cihazla alkol ölçümü yapılmasını sürücünün istememesi veya teknik cihazlarla yapılan ölçüm sonucuna itiraz etmesi hallerinde; Karayolları Trafik Yönetmeliği ile ilgili genelge ve talimatlar doğrultusunda hareket edilir.

(3) Uyuşturucu veya keyif verici madde almış olanların tespiti esasları;

a) Herhangi bir uyuşturucu, uyutucu veya keyif verici ve benzeri özelliklere sahip psikotrop madde almak suretiyle araç kullandığı şüphesi olan sürücülerin durumları varsa öncelikle teknik cihaz kullanılmak suretiyle tespit edilir. Teknik cihaz bulunmaması veya teknik cihazla yapılan ölçümde sonucun pozitif çıkması halinde bu sürücülerin, tıbbi yönden incelenmek, kan veya idrar analizleri yapılmak üzere, adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde ise Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapabilecek teknik ve tıbbi imkânlara sahip olan sağlık kuruluşlarına olay anından itibaren en geç 24 saat içerisinde Cumhuriyet Savcılıkları aracılığı ile sevki sağlanır.

b) Bu sürücülerin kan veya idrar tahlilini yaptırmak üzere yukarıdaki yerlere bizzat sevkinin mümkün olmaması halinde; olay anından itibaren en geç 24 saat içerisinde Cumhuriyet savcısının talimatı alınarak Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş özel ya da resmi bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun olarak aldırılacak kan veya idrar örneği, adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde ise Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapabilecek teknik ve tıbbi imkânlara sahip olan sağlık kuruluşlarına gönderilerek durum tespit ettirilir.

Alkol test cihazı kullanımı ve ölçüm işlemi:

MADDE 30- (1) Alkol denetimine başlanmadan önce gerekli ekipmanlar (donanım) hazırlanarak, ölçüm yapmak için aşağıdaki yöntem takip edilir;

a) Görev öncesi alkol test cihazının doğru ölçüm yapıp yapmadığı ve kalibrasyonu (ölçümleme) kontrol edilir.

b) Ölçülen değerin gerçek alkol düzeyi olması için, alkol alımı ile ölçüm yapılan zaman arasında en az 20 dakikalık zaman geçmiş olmasına özen gösterilir.

c) Her sürücü için ayrı bir alkol üfleme çubuğu kullanılır.

ç) Sürücünün ayakta veya rahat bir konumda üfleme yapması sağlanır.

d) Üfleme cihazı görevli tarafından tutularak, sürücüden düzenli ve bir defada kuvvetli üfleme yapması istenilir.

e) Ölçüm sonucunda dijital ekranda görülen değer sürücüye/sürücülere gösterilecek ve kanındaki alkol oranı promil olarak söylenir.

f) Sürücülerin alkol oranlarının belirtilmesinde “%70 alkollü” gibi yanlış ifadeler kullanılmaz, “0.70 promil alkollü olduğunuz tespit edilmiştir” şeklinde açıklama yapılır (0.70 promil demek insan vücudundaki 1 litre kanda 0.7 gram alkol bulunması demektir.).

g) Yasal sınırın üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücülere yapılacak yasal işlemler açıklanır. Ölçüm sonrasında çıkan değer tutanaklara promil cinsinden yazılır,

ğ) Yapılan işlemler sırasında seri hareket edilerek sürücülerin gereksiz yere denetim mahallinde bekletilmemesi sağlanır.

h) Kullanılan alkol üfleme çubukları gelişigüzel çevreye atılmaz.

ı) Yapılan denetimde araç ve sürücü bilgilerinin, PolNet Bilgi Sistemi veri tabanından sorgulamaları yapılır ve kural ihlali olsun ya da olmasın Ek–1 formu tanzim edilerek, trafik kural ihlali tespit edilen sürücülere gerekli yasal işlem uygulanır.

i) Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması gerektiği hallerde, düzenlenecek geri alma tutanağı sürücüye imzalattırılır, imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” şeklinde not düşülerek tutanağın bir sureti sürücüye verilir, süresi sonunda sürücü belgesini alabilmesi için yapması gerekenler anlatılır.

j) Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkol aldığı tespit edilerek sürücünün araç sürmeden men edildiği durumlarda, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 125 inci maddesi doğrultusunda işlem yapılır. 16

 

k) Sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınması işleminin PolNet Bilgi Sistemi veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

l) Sürücü belgeleri resmi kimlik statüsünde olduğundan muhafazasına ve teslim edilmesine özen gösterilir ve geçici olarak geri alma süresi sonunda ilgilisine tutanak karşılığı teslim edilir.

m) Sürücü belgesinin geri alma süresi sonunda başka bir trafik kuruluşundan alınmasının talebi halinde, düzenlenecek geri alma tutanağına kayıt düşülerek ve süresi sonunda ilgiliye teslim edilmek üzere, ilgili trafik kuruluşuna gönderilerek teslimi sağlanır.

Alkol test cihazlarının kalibrasyonu ve kayıtlarının tutulması

MADDE 31- (1) Alkol test cihazları ile doğru ölçüm yapabilmesi ve ölçüm kayıtlarının alınabilmesi için;

a) Alkol test cihazlarının belirlenen (kullanma talimatındaki teknik özelliğine göre) sürelerde veya belirlenen ölçüm sayılarında mutlaka kalibrasyon ayarı yaptırılır.

b) Alkol test cihazlarının yapılan kalibrasyon ayarları (ölçümleme) kayıt altına alınır,

c) Alkolmetre test cihazının hafızasındaki ölçümlere ilişkin kayıtlar, bilgisayar ortamına aktarılarak ve iki (2) yıl süre ile muhafaza edilir.

ç) Bu cihazlarda arıza olması halinde vakit geçirilmeksizin tamir ve bakımı cihetine gidilir ve yapılan işlemlere ilişkin süreç belgelenir.

d) Bilgisayar ortamına aktarılan kayıtlar, birim amiri tarafından haftada en az bir defa olmak üzere ilgili tutanaklarla (ceza, geri alma vb.) karşılaştırılarak kontrolü yapılır ve buna dair tutanak tanzim edilir.

e) Trafik kuruluşlarının yapmış oldukları alkol denetimleri ve sonuçlarına ilişkin kayıtlar her ay, trafik hizmetlerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı/yardımcıları başkanlığında trafik kuruluşlarının müdür, amir ve uygun görülecek personelinden oluşturulacak komisyonca da kontrol edilir ve tutanağa bağlanır. Yapılan bu kontrollere ilişkin sonuç raporu ilgili trafik birimine gönderilir.

- Reklam -

Trafik Haberleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -

Sorgulamalar