12.9 C
Ankara
Perşembe, Şubat 29, 2024

2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Trafik Haberleri

Aracınız için ödemeniz gereken 2015 yılı MTV ücretini biliyor musunuz? 30 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede aracınızın motor silindir hacmine ve yaşına göre ödemeniz gereken vergi tarifesi açıklandı. 2015 yılı Motorlu Taşıtlar vergisine % 10.11 oranında zam gelirken, 2013 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisine yapılan zam oranı % 3.93 oranında idi. 2012 yılında yapılan zam oranı ise % 10.26 olarak gerçekleşmişti. MTV yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödenmektedir. Son ödeme tarihi her iki takvim ayının son günüdür.

2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi ile 1-3 yaş, motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı arabalar için ödenecek MTV, 54 liralık artışla 537 liradan 591 liraya çıktı. Bütün araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

30 Aralık 2014 SALI Resmi Gazete Sayı : 29221

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 45)
I – Vergileme Ölçü ve Hadleri
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, Dördüncü fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir. Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi (cm ³ ) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( TL )
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm ³ ve aşağısı 591,00 412,00 231,00 175,00 63,00
1301 – 1600 cm ³ e kadar 945,00 709,00 412,00 291,00 112,00
1601 – 1800 cm ³ e kadar 1.667,00 1.304,00 768,00 469,00 182,00
1801 – 2000 cm ³ e kadar 2.626,00 2.024,00 1.189,00 709,00 280,00
2001 – 2500 cm ³ e kadar 3.939,00 2.860,00 1.787,00 1.068,00 423,00
2501 – 3000 cm ³ e kadar 5.491,00 4.777,00 2.985,00 1.607,00 591,00
3001 – 3500 cm ³ e kadar 8.362,00 7.524,00 4.533,00 2.263,00 831,00
3501 – 4000 cm ³ e kadar 13.147,00 11.352,00 6.686,00 2.985,00 1.189,00
4001 cm ³ ve yukarısı 21.516,00 16.135,00 9.556,00 4.296,00 1.667,00
2-Motosikletler
100 – 250 cm ³ e kadar 112,00 85,00 63,00 40,00 17,00
251 – 650 cm ³ e kadar 231,00 175,00 112,00 63,00 40,00
651 – 1200 cm ³ e kadar 591,00 352,00 175,00 112,00 63,00
1201 cm ³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 469,00 231,00
- Reklam -

Trafik Haberleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

- Reklam -

Sorgulamalar