7 C
Ankara
Perşembe, Mart 23, 2023
- Reklam -

KATEGORİ

Trafik Yönetmeliği

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 2. Bölüm

Tescile Dair Diğer İşlemler Satış ve Devirler MADDE 36 – (Değişik:RG-1/5/2010-27568) Resmi araçların satış veya devirleri ait oldukları kurum veya kuruluşların tabi oldukları mevzuata göre; diğer araçların...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 1. Bölüm

Araçların Tescil İşlemleri, Araçların Tescil Mecburiyeti Madde 28- Bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 3. Kısım

Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik İşaretleri,Yapı ve Tesisler BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Trafik Güvenliği Yükümlülük MADDE 19 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689) İlgili bütün kuruluşlar, yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu oldukları karayollarında; a)...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 6. Bölüm

Komisyonlar İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Kuruluşu İle Görev ve Yetkileri İl ve İlçe Trafik Komisyonları Madde 17- İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 5. Bölüm

Belediyeler Belediyelerin Trafik Birimleri Madde 15- Belediye başkanlıkları; Karayolları Trafik Kanunu, bu Yönetmelik ve Kanuna dayanılarak çıkarılan diğer yönetmeliklerle verilen görevleri, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 4. Bölüm

Bakanlıklar Milli Eğitim Bakanlığının Görev ve Yetkileri Madde 10- Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri; a) Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 3. Bölüm

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Teşkilatı Trafik Birimleri Madde 8- Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 2. Bölüm

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Zabıtası Kuruluşları, Görev ve Yetkileri Madde 6 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev,...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 1. Bölüm

Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar, Görev ve Yetkileri Görevli Kurullar ve Kuruluşlar Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Madde 4-Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak...

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 1. Kısım

Tanımlar Madde 3- 2918 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. a) Genel tanımlar 1) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve...

Trafik Yönetmeliği 1. Bölüm

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 Mükerrer KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ Genel Esaslar Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca,...

Bilgi Bankası

- Reklam -