Trafik Denetim

»Tag:Trafik Denetim

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 2.Kısım 4.Bölüm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kaza Yerinde Bulunan İz ve Delillerin İşaretlenmesi, Ölçümü, Yolun Temizlenmesi ve Trafiğe Açılması Kaza yerinde bulunan iz ve delillerin işaretlenmesi ve ölçümü MADDE 51- (1) Kaza yerinde iz ve delilleri doğru ve hukuka uygun olarak saptamak ve kaydetmek amacıyla aşağıda belirtilen işlemler yapılır; a) Ölçme ve İşaretleme 1) Kaza yerinde tespit edilen iz [...]

By | 2018-01-02T13:15:19+00:00 Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 2.Kısım 2.Bölüm

İKİNCİ BÖLÜM Kazaya Müdahale Eden Trafik Ekibinin/Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları Kazaya müdahale eden trafik ekibinin / ekiplerinin görev ve sorumlulukları MADDE 49- (1) Trafik kazasına müdahale eden trafik ekibi tarafından; a) Yansıtıcılı kıyafetler (yansıtıcılı yelek/yağmurluk, kemer vb.) giyilir, aracın tepe lambası, gece meydana gelen trafik kazalarında ise ayrıca aracın ışık donanımı ile dörtlü flâşörleri çalışır [...]

By | 2018-01-02T13:17:33+00:00 Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge – 2. Kısım 3. Bölüm

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kaza Yerinde Bulunan İz ve Deliller Kaza yerinde elde edilebilecek iz ve deliller MADDE 50- (1) Trafik kazasıyla ilgili olarak kaza yerinde araştırılacak iz ve deliller aşağıda belirtilmiştir; a) Yol kullanıcılarına ait iz ve deliller 1) Kan ve vücut sıvıları, doku ve organ izleri (deri, organ, doku parçası, salya, idrar, kırık diş [...]

By | 2017-04-08T23:28:01+00:00 Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 2.Kısım 1.Bölüm

İKİNCİ KISIM Trafik Kazalarına Müdahale Esasları İle Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlenecek Haller BİRİNCİ BÖLÜM Kaza Bildiriminde Yapılacak İşlemler Kaza bildirimini alan görevlilerce yapılacak işlemler MADDE 48- (1) Kazazedelerin veya diğer yol kullanıcılarının kaza bildiriminde bulunması halinde; a) Öncelikle kaza bildiriminde bulunan şahıslar heyecanlı veya panik halinde iseler sakinleştirilmeye çalışılır, b) Trafik kazası bildiriminde bulunan [...]

By | 2018-01-02T13:23:58+00:00 Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 8.Bölüm

SEKİZİNCİ BÖLÜM Trafiğin Yönetiminde Gece/Gündüz Durumuna Göre İşaret ve Yön Tayini, Düdük Kullanımı ve İşaret ile Trafiğin Tanzim ve Yönetim Yöntemleri Görevli personelin işaret ile trafiği tanzim ve yönetme hareketleri MADDE 40- (1) Araç ve yaya trafiğinin düzenli ve güvenli bir şekilde değişik istikametlere yönlendirilmesini veya durdurulmasını sağlamak amacı ile trafik görevlisinin vereceği işaret ve [...]

By | 2018-01-06T16:07:39+00:00 Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge – 1. Kısım 9. Bölüm

DOKUZUNCU BÖLÜM Kamuoyunu Bilgilendirilme Yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi MADDE 47- Degişik 15.09.2014 (1) Trafik kurallarına uyma düzeyini arttırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek amacıyla karayolu güzergahındaki araç, yol, hava ve çevresel unsurlardan kaynaklanabilecek risk faktörü bilgileri, trafik kazalarının neden-sonuç ilişkileri ve yapılan denetim sonuçlarının açıklamasında

By | 2017-04-08T23:28:01+00:00 Ocak 19th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , |Yorum yok

Trafik Denetimlerinde Ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge 1.Kısım 2.Bölüm

İKİNCİ BÖLÜM Trafik Denetim Şekilleri Genel hususlar MADDE 5- (1) Uyulması gereken ortak hükümler; a) Emniyet Teşkilatı Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Kabahatler Kanunu, 18/07/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği [...]

By | 2018-01-02T13:11:29+00:00 Ocak 10th, 2017|Categories: Trafik Denetim|Tags: , , |Yorum yok