Trafik Sözlüğü

»Trafik Sözlüğü
Trafik Sözlüğü 2017-12-18T15:18:56+00:00

Ekspres Yol Nedir ?

Sınırlı erişme kontrollü ve önemli kesişme noktalarının köprülü kavşak [...]

Gabari Nedir ?

Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin [...]

Garaj Nedir ?

Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya [...]

Geçiş Yolu Nedir?

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, [...]

Hizmetli Nedir ?

Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya [...]

İl Yolları Nedir?

İl Yolları; Belediyeler veya diğer kurumların sorumluluğunda bulunan yollar dışında [...]

İşleten  Nedir ?

Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı [...]

Kamp Taşıtı Nedir ?

Yük taşımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla [...]

Kamyonet  Nedir ?

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 Kg`ı geçmeyen ve [...]

Kamyon Nedir ?

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3 500 Kg`dan fazla [...]

Kapasite Nedir ?

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya [...]

Kaplama Nedir ?

Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. (Taşıt Yolu) [...]

Karayolu Nedir ?

Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler [...]

Kargo Nedir ?

Tek parçada en fazla yüz kilogramı geçmeyen genellikle ambalaj [...]

Kasis Nedir ?

Kasis; yol platformu boyunca enine uzanan tümsektir. Şehir içinde trafik [...]

Kasko Nedir ?

Motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması [...]