Trafik Sözlüğü

»Trafik Sözlüğü
Trafik Sözlüğü2017-12-18T15:18:56+00:00

AA Sedan Nedir ?

Gövdesi yan pencere arasından bir direkle bölünmüş veya bölünmemiş [...]

AB Heçbek Nedir ?

Arkasında üstten menteşeli kapı bulunan sedan (AA) araçlarıdır. [...]

Acente Nedir ?

Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi [...]

AD Kupe Nedir ?

Gövdesi kapalı, genellikle daraltılmış arka hacimli, üst tavanı sabit, [...]

Ada Nedir ?

Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik [...]

Alt Geçit Nedir ?

Karayolunun diğer bir karayolunun veya demiryolunun altından geçmesini sağlayan [...]

Ambulans Nedir ?

Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmış ve bu [...]

Anayol Nedir ?

Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu [...]

Araç Nedir?

Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile [...]

Ayırıcı Nedir?

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki [...]

Bağlantı Yolu Nedir ?

Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, [...]

Banket  Nedir ?

Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev [...]

Bisiklet Yolu Nedir ?

Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır. Bisiklet yolu ölçülerinin [...]

Bordür Nedir ?

Ayırıcı, ada, yaya yolu, bisiklet yolu gibi kara-yolu bölümlerini [...]

Çekici Nedir ?

Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan [...]

Çevirme Ekibi Nedir ?

Trafik kural ihlalinde bulunanları Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak [...]

Denetim Cebi Nedir ?

Araçların denetlenmesi amacıyla taşıt yoluna bitişik olarak oluşturulmuş olan, [...]

Dönel Kavşak Nedir ?

Trafiğin, büyük merkez adanın etrafından dolaşarak aktığı kavşak türüdür. [...]

Durak Nedir ?

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, [...]

Duraklama Nedir ?

Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya [...]

Durma Nedir ?

Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır. [...]