Zihinsel Özürlü Bireylere Ve Ailelerine

»Tag: Zihinsel Özürlü Bireylere Ve Ailelerine

Zihinsel Özürlü Bireylerin Yol Güvenliği

Zihinsel özürlü çocukların günlük yaşamda kendi başlarına, güvenle yaya veya yolcu olarak seyahat edebilmeleri için çocuğun eğitiminin yanında eğiticilerin, ailelerin ve giderek tüm toplumun bu özel alanda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu konudaki sistematik yaklaşım, eğitim programlarına da yansıtılmalıdır. Bu çalışma, zihinsel özürlü bireylerin, kent içi ulaşımdaki mevcut durumunu ve yol güvenliğini araştırarak, zihinsel [...]