trafik suçları

»Tag: trafik suçları

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 8. Kısım

Hukuki Sorumluluk ve Sigorta İşleten ve Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Hukuki Sorumluluğu ve Sigorta Madde 159- (Değişik birinci fıkra: RG-18/05/2007-26526) İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu ve araçların sigorta ettirilmesi bakımından, Karayolları Trafik Kanununun 85 ila 111 inci maddelerindeki hükümleri ve 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 7. Kısım

Trafik Kazaları    Trafik Kazalarına karışanlar Madde 152- Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yararlanmamış olan veya hafif yaralı olanlar; a) Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak, b) Trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü, yaralanmalı veya [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6.Kısım 10.Bölüm

Çeşitli Kurallar   Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Madde 141- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların sürülmesi hakkında uygulanacak esas, usul ve kurallar aşağıda gösterilmiştir. a) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar; 1) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 9. Bölüm

Yayalar-Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlar-Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkında Kurallar   Yayalar Madde 138- Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. a) Yayalar taşıt yolu bitişiğinde veya yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa buralardan yürümek, her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan yollarda kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümek zorundadırlar. Ancak; 1) [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 8. Bölüm

Araçların Boyutları, Ölçü ve Ağırlıkları İle Yüklenmesi Esasları   Araçların Boyutları ve Ağırlıkları Madde 128- (Değişik:RG-09/09/1997-23105) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar şunlardır; a) Azami Genişlik 2.55 metre Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında 2.60 metre b) Azami yükseklik 4.00 metre c) (Değişik:RG-1/9/2010-27689) Azami [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 7. Bölüm

Araçların Işıklandırılması ve Kullanılması Esasları   Araçların Işıklandırılması Madde 126- Karayollarında trafiğe çıkan bütün araçların 1 ve 2 sayılı Cetvellerde ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte gösterildiği şekilde ışık donanımı bulundurmaları ve bunları geceleri veya sis, kar, şiddetli yağmur ve yeterli derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer, zaman ve hallerde yakmaları [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 6. Bölüm

Durma, Duraklama ve Parketme Kuralları   Durma Madde 111- Araçların; Görevli kişilerce, verilen dur emrinde, sesli, işaretli dur emrinde veya kırmızı ışıklı, işaret levhalarına uyularak veya önündeki araçların durması ve arıza halleri gibi her türlü trafik mecburiyeti nedeni ile durdurulması halleri “Durma” dır. Duraklama Madde 112- Durma halleri dışında yolcu indirip bindirmek, yük yüklemek veya [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 5. Bölüm

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar   Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) Madde 102- Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; a) Sağa dönüşlerde; 1) Dönüş işareti vermeye, 2) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeye, 3) Hızını azaltmaya, 4) (Değişik: RG-02/11/2000-24218) Dar bir kavisle dönmeye, 5) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 2. Bölüm

Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisiyle   Araç Sürme Yasağı   Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı Madde 97- Uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 1. Bölüm

Trafik Kuralları Genel Kurallar Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması Madde 94- Karayollarında trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında; A) Araç sürücüleri; a) Araçlarını durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından, yol çok şeritli ise trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, b) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 5. Kısım

Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Sürücülere Dair Diğer Esaslar   BİRİNCİ BÖLÜM   Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Verilme Şartları   Sürücü Belgelerinin Sınıfları Madde 75- Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek araçların cins ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılır. -“A1” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motorlu bisiklet kullanacaklar için), -“A2” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motosiklet kullanacaklar için), [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 7. Bölüm

Araçların Tesciline Dair Diğer Esaslar   Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Araçların Satış ve Tescilleri Madde 69- (Değişik birinci fıkra: RG-18/05/2007-26526) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılacak araç satışlarına ilişkin sözleşmeler, herhangi bir noterde yapılabilir, fakat alıcının yerleşim yeri noterliğinde sicile kaydedilir.Bu araçlar da, alıcısı adına tescil edilir ve tescil belgelerine, mülkiyeti muhafazalı olduğuna dair şerh verilir. Milli Emlak [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 6. Bölüm

Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayenesi İle   Muayeneye Yetkili Kuruluşlar   Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri MADDE 67 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. (Değişik ikinci fıkra:RG-1/9/2010-27689) Araçların cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine göre muayene süreleri, Ulaştırma Bakanlığınca araç muayenesi ile ilgili olarak çıkarılan yönetmelikte belirtilir. Muayene [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 5. Bölüm

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) Madde 102- Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; a) Sağa dönüşlerde; 1) Dönüş işareti vermeye, 2) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeye, 3) Hızını azaltmaya, 4) (Değişik: RG-02/11/2000-24218) Dar bir kavisle dönmeye, 5) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 4. Bölüm

Hız Kuralları   Hız sınırları MADDE 100 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689) Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve azami hız sınırları aşağıda gösterilmiştir. ARAÇ CİNSİ YERLEŞİM YERİ İÇİNDE YERLEŞİM YERİ DIŞINDA OTOYOLLARDA ŞEHİRLERARASI ÇİFT YÖNLÜ KARAYOLLARINDA BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA Otomobil [...]