Türkiye’nin İller Bazında Trafik Sigortası Dağılımı: Urfa, Kars ve Afyon En Sigortasız İller

Eski adıyla TRAMER yeni adıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 2015 yılı Ocak ayı verilerine göre iller bazında trafik sigortalılık istatistiklerini yayınladı. TÜİK araç verileri ile il bazında trafik poliçesi oranlarının karşılaştırılarak elde edilen verilere göre Türkiye'de bütün araç sınıfları dahil edildiğinde en az trafik sigortası yaptıran iller sırasıyla; 34.13%  ile Şanlıurfa birinci sırada. Kars %34,09 [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 8. Kısım

Hukuki Sorumluluk ve Sigorta İşleten ve Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Hukuki Sorumluluğu ve Sigorta Madde 159- (Değişik birinci fıkra: RG-18/05/2007-26526) İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu ve araçların sigorta ettirilmesi bakımından, Karayolları Trafik Kanununun 85 ila 111 inci maddelerindeki hükümleri ve 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 7. Kısım

Trafik Kazaları    Trafik Kazalarına karışanlar Madde 152- Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yararlanmamış olan veya hafif yaralı olanlar; a) Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak, b) Trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü, yaralanmalı veya [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6.Kısım 10.Bölüm

Çeşitli Kurallar   Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Madde 141- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların sürülmesi hakkında uygulanacak esas, usul ve kurallar aşağıda gösterilmiştir. a) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar; 1) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 9. Bölüm

Yayalar-Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlar-Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkında Kurallar   Yayalar Madde 138- Yayaların uyacakları kurallar aşağıda belirtilmiştir. a) Yayalar taşıt yolu bitişiğinde veya yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa buralardan yürümek, her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan yollarda kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümek zorundadırlar. Ancak; 1) [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 8. Bölüm

Araçların Boyutları, Ölçü ve Ağırlıkları İle Yüklenmesi Esasları   Araçların Boyutları ve Ağırlıkları Madde 128- (Değişik:RG-09/09/1997-23105) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar şunlardır; a) Azami Genişlik 2.55 metre Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında 2.60 metre b) Azami yükseklik 4.00 metre c) (Değişik:RG-1/9/2010-27689) Azami [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 7. Bölüm

Araçların Işıklandırılması ve Kullanılması Esasları   Araçların Işıklandırılması Madde 126- Karayollarında trafiğe çıkan bütün araçların 1 ve 2 sayılı Cetvellerde ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte gösterildiği şekilde ışık donanımı bulundurmaları ve bunları geceleri veya sis, kar, şiddetli yağmur ve yeterli derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer, zaman ve hallerde yakmaları [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 6. Bölüm

Durma, Duraklama ve Parketme Kuralları   Durma Madde 111- Araçların; Görevli kişilerce, verilen dur emrinde, sesli, işaretli dur emrinde veya kırmızı ışıklı, işaret levhalarına uyularak veya önündeki araçların durması ve arıza halleri gibi her türlü trafik mecburiyeti nedeni ile durdurulması halleri “Durma” dır. Duraklama Madde 112- Durma halleri dışında yolcu indirip bindirmek, yük yüklemek veya [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 5. Bölüm

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar   Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) Madde 102- Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; a) Sağa dönüşlerde; 1) Dönüş işareti vermeye, 2) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeye, 3) Hızını azaltmaya, 4) (Değişik: RG-02/11/2000-24218) Dar bir kavisle dönmeye, 5) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 5. Bölüm

Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) Madde 102- Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; a) Sağa dönüşlerde; 1) Dönüş işareti vermeye, 2) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeye, 3) Hızını azaltmaya, 4) (Değişik: RG-02/11/2000-24218) Dar bir kavisle dönmeye, 5) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 4. Bölüm

Hız Kuralları   Hız sınırları MADDE 100 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689) Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve azami hız sınırları aşağıda gösterilmiştir. ARAÇ CİNSİ YERLEŞİM YERİ İÇİNDE YERLEŞİM YERİ DIŞINDA OTOYOLLARDA ŞEHİRLERARASI ÇİFT YÖNLÜ KARAYOLLARINDA BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA Otomobil [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 3. Bölüm

Araç Kullanma Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları   Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları Madde 98- (Başlığıyla birlikte değişik: RG-02/09/2004-25571) Araç Kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esaslarında uyulacak usuller aşağıda gösterilmiştir: A) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 2. Bölüm

Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisiyle Araç Sürme Yasağı Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle Alkollü İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı Madde 97- Uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 6. Kısım 1. Bölüm

Trafik Kuralları   Genel Kurallar Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması Madde 94- Karayollarında trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında; A) Araç sürücüleri; a) Araçlarını durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından, yol çok şeritli ise trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, b) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 5. Kısım

Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Sürücülere Dair Diğer Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Sürücü Belgeleri, Müracaat Esasları ve Verilme Şartları Sürücü Belgelerinin Sınıfları Madde 75- Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek araçların cins ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılır. -“A1” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motorlu bisiklet kullanacaklar için), -“A2” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motosiklet kullanacaklar için), -“B” Sınıfı Sürücü [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 7. Bölüm

Araçların Tesciline Dair Diğer Esaslar   Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Araçların Satış ve Tescilleri Madde 69- (Değişik birinci fıkra: RG-18/05/2007-26526) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılacak araç satışlarına ilişkin sözleşmeler, herhangi bir noterde yapılabilir, fakat alıcının yerleşim yeri noterliğinde sicile kaydedilir.Bu araçlar da, alıcısı adına tescil edilir ve tescil belgelerine, mülkiyeti muhafazalı olduğuna dair şerh verilir. Milli Emlak [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 6. Bölüm

Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayenesi İle   Muayeneye Yetkili Kuruluşlar   Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayeneleri MADDE 67 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır. (Değişik ikinci fıkra:RG-1/9/2010-27689) Araçların cinslerine, kullanım amaç ve şekillerine göre muayene süreleri, Ulaştırma Bakanlığınca araç muayenesi ile ilgili olarak çıkarılan yönetmelikte belirtilir. Muayene [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 5. Bölüm

Araçlara Ait Ayırım ve Tanınma İşaretleri ile Diğer İşaretler ve Şartlar   Ayırım İşaretleri Madde 60 - Belirli araçlarda, bu Yönetmeliğe bağlı 1 ve 2 sayılı Cetvellerde yer alan ve çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur. Araçların dışında bulundurulması zorunlu [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 4. Bölüm

Tescil Plakaları   Nitelik ve Ölçüleri Madde 53- (Değişik:RG-9/9/2011-28049) Tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir. a) Nitelikleri Tescil plakaları, 0.97 mm. kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 ½ sertlikte, gerilme kuvveti 100-150 N/mm [[][%]] 0.2 akıcılık sınırı, en az 90 N/mm, uzama direnci en az [[][%]] 6 (a 10) standardında [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 3. Bölüm

Geçici Trafik Belgeleri   Geçici Trafik Belgelerinin Verilme Esasları Madde 45- (Değişik fıkra: RG-02/11/2000-24218) Tescil işlemlerinin gecikmesi, bir yerden diğer bir yere götürülme, prototip veya yol testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlar ile ithal ve ihraç edilenlere, ilgili maddelerindeki esas ve usullere göre geçici trafik belgesi (Ek:10) verilir. Geçici trafik belgesi [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 2. Bölüm

Tescile Dair Diğer İşlemler   Satış ve Devirler MADDE 36 – (Değişik:RG-1/5/2010-27568) Resmi araçların satış veya devirleri ait oldukları kurum veya kuruluşların tabi oldukları mevzuata göre; diğer araçların her çeşit satış ve devirleri ise, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası ile [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 4. Kısım 1. Bölüm

Araçların Tescil İşlemleri, Araçların Tescil Mecburiyeti Madde 28- Bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler. (Mülga İkinci Fıkra: RG-25/06/1998-23383) Ancak; a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve plakası bulunanlardan; 1) Geçici olarak ülkemize girmesine izin verilen araçlar, 2) İkili veya [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 3. Kısım

Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik İşaretleri,Yapı ve Tesisler BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Trafik Güvenliği   Yükümlülük MADDE 19 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689) İlgili bütün kuruluşlar, yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve sorumlu oldukları karayollarında; a) Karayolu yapısını, b) Trafik işaretlerini, trafik güvenliğini sağlayacak şekilde yapmak ve bulundurmakla yükümlüdürler. Karayolu Yapısında Yapılacak Çalışmalar MADDE 20 – (Değişik:RG-1/9/2010-27689) Karayolu yapısında çeşitli [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 6. Bölüm

Komisyonlar İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Kuruluşu İle Görev ve Yetkileri   İl ve İlçe Trafik Komisyonları Madde 17- İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 5. Bölüm

Belediyeler   Belediyelerin Trafik Birimleri Madde 15- Belediye başkanlıkları; Karayolları Trafik Kanunu, bu Yönetmelik ve Kanuna dayanılarak çıkarılan diğer yönetmeliklerle verilen görevleri, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca kurdukları trafik hizmetleri birimleri aracılığı ile yürütür. Bu birimler, belediyelerin iş kapasitesine göre “Belediye trafik şube müdürlüğü”, “Belediye trafik şefliği” veya “Belediye trafik memurluğu” olarak adlandırılır. Büyük illerde [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 4. Bölüm

Bakanlıklar   Milli Eğitim Bakanlığının Görev ve Yetkileri Madde 10- Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri; a) Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak. b) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 3. Bölüm

Jandarma Genel Komutanlığı   Jandarma Teşkilatı Trafik Birimleri Madde 8- Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir. [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 2. Bölüm

Emniyet Genel Müdürlüğü   Trafik Zabıtası Kuruluşları, Görev ve Yetkileri Madde 6 – (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususlar ilgili mevzuatta gösterilmiştir. Trafik Zabıtası Dışındaki Polis Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri Madde 7- Emniyet Teşkilatının trafik zabıtası dışındaki hizmet birimlerinde görevli [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 2. Kısım 1. Bölüm

Kurullar, Kuruluşlar, Komisyonlar, Görev ve Yetkileri Görevli Kurullar ve Kuruluşlar   Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Madde 4-Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur. a) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, [...]

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 1. Kısım

Tanımlar Madde 3- 2918 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. a) Genel tanımlar 1) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 2) Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 3) Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve [...]

Go to Top