Trafik Kanunu 2.Bölüm 5.Kısım

»Tag: Trafik Kanunu 2.Bölüm 5.Kısım

Trafik Kanunu 2.Bölüm 5.Kısım

Sürücü belgesi alma zorunluluğu: Madde 36 – Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.(Yeniden Düzenleme: 21/5/1997 - 4262/4 md.) Sürücü [...]