Risk Potansiyeli

»Tag: Risk Potansiyeli

Trafik Açısından Okulların Risk Potansiyellerinin Belirlenmesi: Çankaya Örneği

Bu çalışmada, trafik açısından okulların bulundukları yerleşim bölgesi itibariyle risk oluşturup oluşturmadıkları araştırılmıştır.  Okulların bulundukları konumların trafik açısından risk potansiyelinin belirlenmesi ve birbiri ile kıyaslanabilmesi amacıyla Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan dokuz okul rastgele seçilmiştir. Okulların mevcut konumlarının trafik ile etkileşiminin matematiksel olarak ifade edilebilmesi ve sonuçların istatistiksel olarak   yorumlanabilmesi için, okullarla ilgili [...]