Hız Denetleme Teknolojileri

»Tag:Hız Denetleme Teknolojileri

Hız Denetleme Teknolojileri

Hız Denetleme Teknolojileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 10 yıllık dönemde; Türkiye'nin nüfusu 70.847.000’den 75.627.000’ne yükselmiştir. Aynı dönemde, Türkiye'deki motorlu kara taşıtı sayısı ise 8.903.843'ten, 16.666.792'ye çıkmıştır.(Anonim, 2012a) Türkiye’nin hem nüfus hem de ekonomik olarak büyümesine paralel olarak karayolları trafiği de artış göstermektedir.  Türkiye’de karayolu trafiği il merkezlerinde büyük bir hızla artmaktadır. Şehir [...]