Alternatif Taşıma

»Tag:Alternatif Taşıma

Türkiye’de Trafik Kazaları ve Sürücü Kursları Sorunu

Türkiye'de ekonominin ve toplumsal hayatın ihtiyaç duyduğu taşıma ve ulaşım ihtiyaçlarının sağlanmasında karayolu taşımacılığı merkezi bir konum işgal etmektedir.Ancak,sistem içinde meydana gelen kazalara bağlı can ve mal  kayıplarının ürkütücü boyutlarda seyretmesi hem daha güvenli görünen demiryolu taşımacılığı gibi alternatif taşıma ve ulaşım sistemlerinin neden etkin ve yaygın hale getirilmediği, hem de karayolu ile taşımacılık ve [...]