Ağır Vasıta Sürücülerinin Bazı Toplumsal Nitelikleri

»Tag:Ağır Vasıta Sürücülerinin Bazı Toplumsal Nitelikleri

Ağır Vasıta Sürücülerinin Bazı Toplumsal Nitelikleri, Çalışma Alışkanlıkları ve Koşullarının Trafik Güvenliğine Etkisi

Ağır Vasıta Sürücülerinin Bazı Toplumsal Nitelikleri, Çalışma Alışkanlıkları ve Koşullarının Trafik Güvenliğine Etkisi. Türkiye'de trafik kazaları hem toplumsal barışı, hem toplum yaşam kalitesini tehdit eden önemli bir toplumsal sorun haline gelmiş durumundadır.Ülkedeki karayolu trafik güvenliğinin sağlanması konusunda benimsenen yaklaşım 3-E ilkesi olarak bilinen eğitim,alt yapı ve denetim üçlüsünden oluşmaktadır. Bu iç ilke, diğer birçok [...]