Otopark Yönetmeliği

»Otopark Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği2017-04-08T23:27:45+00:00

Otopark Yönetmeliği

OTOPARK YÖNETMELİĞİ (01.07.1993-21624) Amaç ve Dayanak Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı,yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar,ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilmesi esaslarını aynı Kanunun 5 nci maddesinde [...]

By |Nisan 20th, 2015|Otopark Yönetmeliği|0 Comments