Trafik Yönetmeliği

/Trafik Yönetmeliği
Trafik Yönetmeliği 2017-04-08T23:27:45+00:00

Trafik Yönetmeliği 2.Bölüm 9. Kısım

Adli Kovuşturma ve Cezaların Uygulanması  BİRİNCİ BÖLÜM   Adli Kovuşturma Trafik Suçlarına Bakacak Mahkemeler Madde 160- Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde gösterilen; a) Hafif para cezasını, b) Hafif para cezası ile birlikte; 1) Hafif hapis cezasını, 2) (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması hariç olmak üzere belgelerin geri [...]