100 mililitre kandaki alkol miktarı. ( miligram/100 mililitre).

Yasal sınır: 0.5 promil, yani 1 litre kanda 0.5 gram alkol .